Informagency als nieuw rechtpersoon – Comm. V.

Na een prachtige start en een succesvol 2014, overstijgt 2015 voor Informagency op het gebied van mooie projecten, enthousiaste klanten, sterke resultaten en een verdere uitbouw van ons bedrijf. Dit alles geeft ons bedrijf alleen maar meer bestaansrecht, maar ook een sterkere behoefte aan meer zekerheid. Daarom heeft Informagency gekozen om het bedrijf om te zetten naar een GCV, ofwel een Commanditair Vennootschap. In België is dit een erkend rechtspersoon en op deze manier kunnen wij onze bedrijfsvoering verder uitbreiden en voeren waarop het succes is gebaseerd, terwijl er een bredere financiële basis wordt gerealiseerd.

Comm. V

Via deze link vindt u meer informatie over de Comm. V.zoals deze nu wordt gevoerd; Commanditair Vennootschap Informagency
In België zijn bedrijven die deze vorm kiezen herkenbaar aan het achtervoegsel GCV of Comm. V.
In een aantal gevallen zullen wij onze klanten vragen om de getekende contracten opnieuw te ondertekenen, maar nu voor een nieuwe rechtspersoon en dat geldt ook voor een aantal van onze leveranciers waarmee wij contracten hebben.

Wij willen iedereen die hier aan heeft meegewerkt van harte bedanken en wij kijken uit naar de blijvende en nieuwe samenwerkingen, maar bovenal onze nieuwe partners die dit mogelijk hebben gemaakt.

<< Terug