Informagency zorgt voor orde bij fusie FNV

Olaf Houwer is portfoliomanager bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Een bedrijf dat in 2015 aan de hand van een fusie belangrijke stappen heeft gezet naar een nieuwe toekomst. Naar aanleiding van de grote fusie, die begin dit jaar plaats heeft gevonden in samenwerking met ABVAKABO FNV, FNV Bouw, FNV Bondgenoten en de FNV Vakcentrale, was hulp met betrekking tot informatie- en projectmanagement een gewenste dienst bij de FNV. Mark Donkersloot werd in de armen genomen en met succes. ‘We kunnen zeggen dat we zeer blij zijn met zijn hulp’, licht Olaf toe. ‘Het heeft dankzij zijn goede bijdrage geleid tot een vervolg op de samenwerking tussen Informagency en de FNV.’

‘Informatiemanagement is zeer belangrijk’

Olaf geeft aan dat informatiemanagement in toenemende mate een belangrijke rol speelt binnen een moderne (leden)organisatie zoals de FNV .‘Mark nam met zijn medewerking een deel van onze zorgen uit handen. Zaken waar je als organisatie zelf simpelweg niet aan toe komt. En zaken waarbij het goed is om weer eens een kritische, professionele en frisse blik te krijgen.’

‘Een fusie heeft gevolgen voor zowel het personeel als de organisatie erachter’

Olaf is zeer te spreken over de samenwerking tussen Informagency en de FNV. ‘Er wordt gefuseerd, dat is niet niks. De vier grootste bonden zijn opgegaan in één FNV, met de verwachting dat de overige bonden op termijn zullen aansluiten. Dit zijn ingrijpende veranderingen waar verantwoord mee omgegaan moet worden. Het vraagt niet alleen een inspanning van het management, maar ook van iedere werknemer. Mark begrijpt dit proces goed en gaat hier op een prettige en constructieve wijze mee om, zowel richting de opdrachtgever als richting de overige betrokkenen binnen onze organisatie.’

In de toekomst zal Mark nog actief blijven voor de grote organisatie waar hij zich op positieve wijze heeft getoond.

<< Terug