Informatie is het nieuwe bedrijfskapitaal

Informatie is het nieuwe bedrijfskapitaal

Al sinds jaren geeft Informagency aan dat informatie het nieuwe bedrijfskapitaal is en langzaam aan sluiten steeds meer organisaties, onderzoekbureaus en de journalistiek zich aan. Informatie heeft steeds meer waarde voor bedrijven en er komt steeds meer besef dat die waarde goed beschermd moet worden.

Maar wat houdt dat nu precies in? In mijn vorige blog heeft Informagency een stukje van de sluier opgelicht, namelijk dat door data te verrijken naar informatie, deze informatie een sleutelrol gaat spelen binnen uw organisatie. U wordt steeds afhankelijker van die data, u gaat steeds meer sturen op die informatie en ook uw processen worden op die informatie ingericht en op gestuurd.

Werd er vroeger voornamelijk gekeken naar een product als output en ook de hoeveelheid ervan, bv 500 hamers op 1 dag, nu verschuift die aandacht steeds meer naar het sturen en verwerken (en ontvangen!) van informatie. En dat raakt ons niet alleen op business niveau, maar ook ons als individu, als consument. Als voorbeeld: onze hele telefoon is een bron van verschillende soorten informatie en de hardware is ondergeschikt geraakt.

Waardevolle informatieMaar waarom verrijken wij data en hoe zetten wij deze om in waardevolle informatie. In deze blog leg ik dat graag uit.

Een voorbeeld uit de praktijk

Data is niets meer dan schijven, bronnen, bestanden of hard copies met daarop verschillende soorten (vaak ongestructureerde) data. Denk bijvoorbeeld aan een lijst met bestelnummers, lijsten met namen, telefoonnummers, huisnummers, artikelcodes, beleggingsproducten met codenummers e.d.

Wij pakken als voorbeeld de lijst met telefoonnummers. Een lijst met telefoonnummers op zich is waardeloos. Als u geen enkele context heeft zult u er zelfs voor kiezen om een dergelijke lijst weg te gooien.

Maar wat als wij de lijst laten controleren en vergelijken met uw eigen database en het internet. Er worden namen en plaatsen bij de telefoonnummers gevoegd. U voegt op basis van nog andere en misschien weer nieuwere informatiebronnen meer informatie toe (klantnummer, adres, woonplaats, afname uit het verleden, creditstatus e.d.). De lijst wordt omgezet naar een bron van informatie.

De volgende stap is het laten bellen van alle nummers die volgens een eerste analyse interessant zijn op basis van vooraf bepaalde criteria. Na ieder gesprek wordt de lijst bijgewerkt met relevante informatie en in een systeem gezet. Langzaam aan geeft de lijst niet alleen inzicht in bepaalde onderdelen van uw onderzoek, maar de lijst krijgt waarde voor u en kan worden beschouwd als output. U kunt hem gericht gaan gebruiken voor verder onderzoek, mensen benaderen als potentiële klant en uw CRM systeem bijwerken.

Dit is een klein en gemakkelijk voorbeeld, maar bedenk dat dit dagelijks gebeurd met financiële producten, webshops, CRM systemen, BSC, KPI’s en financiële systemen. Het bedrijf, de organisatie wordt afhankelijk van die informatie en kan niet meer zonder werken. Zelfs een groot bedrijf als Google zou binnen een paar dagen al achterlopen als het niet meer beschikt over de juiste informatie rondom haar zoekresultaten en de daaraan gekoppelde algoritmes.

Het is belangrijk dat u uw processen afstemt op die verrijking, maar ook op het goed bewaren van die informatie en het borgen van uw werkproces. Dat gaat verder dan alles in “the Cloud” te zetten, u moet ook denken aan zaken zoals security, beleid, uitwijk, back-up beleid en verantwoordelijkheidsmatrixen (wie heeft op welk niveau toegang tot welke data!). En dat is nog steeds niet de complete lijst voor een verantwoord beheer van uw informatie.

Informagency kan u helpen om alles op strategisch niveau met doorvertaling naar proces en procedureel handelen in te richten en te borgen. Dit doen wij vanuit onze eigen specialisatie en werken ook samen met verschillende partners om dit eventueel te vertalen naar hard- en software. Dit doen wij met lokale, regionale en nationale partners. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Auteur
Mark Donkersloot is Informatie- en BPM Consultant bij Informagency en ondersteunt bedrijven in hun informatie- en procesbehoeften en leidt daarbij de vaak technisch complexe Business-ICT projecten die dit mogelijk maken.

<< Terug