Procesmanagement


Procesmanagement

Bedrijfsprocessen zijn vooraf gemaakte afspraken over hoe een aantal vaste handelingen (binnen bijvoorbeeld een afdeling) moeten verlopen met als doel een product of dienst in waarde te laten toenemen. Door een proces optimaal in te richten, kan er aan het einde van het proces een vaste kwaliteit worden gewaarborgd en is sturing op tijd, budget, resources en vraag/aanbod optimaal mogelijk.

Kwaliteitscirkel

Door continu in een kwaliteitscirkel te werken, met de bedrijfsdoelstellingen als onderdeel van dit proces, kunnen wij samen met u de hoogst mogelijke kwaliteit of snelste doorlooptijd bereiken. Tijdens de uitvoerende activiteiten vindt permanente meting van de KPI’s plaats en sturen we, indien nodig, bij. Informagency adviseert en begeleidt het MKB en grootbedrijf bij het inrichten van de bedrijfsprocessen en ketenprocessen en kan, daar waar nodig en gewenst, deze koppelen aan de benodigde informatiestromen.

Contact

Meer weten over procesmanagement? Neem dan contact op met Informagency door te bellen naar (EU) 0032470786409. Mailen mag natuurlijk ook: info@informagency.be. Informagency helpt u graag verder!