Projecten

Hieronder vindt u een aantal projecten die Informagency de afgelopen periode voor verschillende klanten heeft uitgevoerd. Deze lijst is zeker niet uitputtend, maar geeft u een eerste indruk

– Project Coördinatie 26 projecten – 2015 -2016

Opdracht
Door de fusie van 5 vakbonden moeten er verschillende complexe ICT projecten goed gecoördineerd, gestuurd en op elkaar afgestemd worden. Informagency heeft hierbij de rol van project coördinator over 26 gelijktijdige projecten voor in totaal 2000 interne gebruikers.
Oplossing
Door het vastleggen, controleren en aansturen op vaste projectonderdelen en een gestructureerd overleg met de business, het programmabureau en de projectteams worden op basis van dagelijkse rapportage (opgesteld door Informagency) resultaten en voortgang bewaakt en waar nodig bijgestuurd.
Project tool ontwikkeld – Tijdens deze inzet heeft Informagency een simpele, maar effectieve projectenrapportage tool opgesteld in Excel. Wilt u hier meer informatie over voor uw projectorganisatie, neem dan zeker contact met ons op. Het is een getest en beproefd model waarmee u controle krijgt over de inrichting van uw projecten en het opvolgen van de voortgang. Klik hier voor onze contactgegevens.

Naar boven.

– Project management Green Valley 2015

Opdracht
Informagency
leid dit complexe project met verschillende deelprojecten. Hieronder vallen telefonie, data-uitwisseling, Green Valley, koppelingen met de verschillende CRM pakketten  binnen een domein overschrijdend netwerk. Ondanks de complexiteit is dit project goed onder controle en worden de business en de stakeholders goed geïnformeerd en mijlpalen behaald.
Oplossing
Door de rol als projectleider op een hoog niveau te plaatsen en de inhoud bij de verschillende experts en externe partijen te plaatsen, blijft er een goed overzicht van wat er gedaan moet worden, is inzichtelijk waar eventuele problemen ontstaan en hoe deze zijn op te lossen.

Naar boven.

– Analyse Functioneel datamodel 2014 -2015

Opdracht
Nieuwe applicatie voor opslag vertrouwelijke gegevens. Voor een klant in het midden van Nederland heeft Informagency de werkwijze van een afdeling geanalyseerd. Informagency heeft hier gekeken naar de informatiestromen en de mogelijkheid om de verwerking van informatie  te optimaliseren in een nieuwe automatiseringsoplossing.
Oplossing
Na oplevering van het Functioneel Data Model werd er een offerte traject gestart voor een nieuwe applicatie die de gehele werkwijze en het proces zelf zou ondersteunen. Door de kwaliteit van de  analyse was er geen inzet meer nodig van een externe leverancier en kon er meteen aan de bouw begonnen worden.
Opmerking
Door de kwaliteit van het product en de prettige samenwerking kreeg Informagency de vervolgopdracht om het project namens de klant te begeleiden tijdens de bouw van de nieuwe applicatie.

Naar boven.

– Inrichten Proces Aanmanen 2015

Opdracht
Voor een grote klant in het westen van Nederland werd aan Informagency gevraagd om het financiële proces aanmanen op een beheersbare en controleerbare wijze in te richten waarbij het proces door meerdere  afdelingen uitgevoerd moest worden.
Oplossing
Na een eerste analyse bleek dat het een complex proces was met een lang verleden. Hierdoor moesten meerdere zaken als een klein sub project opgepakt worden.
Door in de stoel van de proceseigenaar te zitten, heeft Informagency het proces niet alleen technisch, maar ook procedureel geheel ingericht en overgedragen naar de business. Eind 2014 was het proces volgens de afspraken afgerond en overgedragen.

Naar boven.

– Plan van aanpak financiële administraties 2014

Opdracht
Door een fusie van een aantal klanten moest er een plan van aanpak geschreven worden voor de financiële sub administraties die naar 1 nieuwe administratie getransformeerd moesten worden.
Oplossing
Na een analyse van 4 dagen met verschillende interviews heeft Informagency een plan van aanpak neergelegd dat direct uitvoerbaar was, waarbij de rollen, alle posten, de planning en een risicoanalyse  zodanig gepresenteerd werden dat het plan meteen live kon worden uitgevoerd.

Naar boven.

– Management en Stuurinformatie 2015

Opdracht
Het inventariseren van alle bestaande management en stuurinformatie van vier vakbonden met daarbij een impactanalyse bij het samengaan van de afdelingen en automatisering.
Oplossing
Omdat de informatie uit vier verschillende bonden moest komen, met verschillende werkwijze duurde het enige tijd voordat alle informatie en veranderingen geanalyseerd konden worden. Door bestaande methodieken te gebruiken en te mixen binnen de vier bonden kon er een duidelijk advies worden uitgebracht. Omdat de fusie kort daarna on hold werd gezet, werd hier nog geen vervolg aan gegeven.
De kwaliteit van het document was voor de klant reden om onderdelen te gebruiken in trainingen. Dat was voor Informagency een mooi compliment.

Naar boven.

– Inrichten informatieplatform uitzendbureau 2014

Opdracht
Een gespecialiseerd uitzendbureau in oprichting in het zuiden van het land wilde graag een informatieplatform waarbij alle medewerkers konden chatten, een gezamenlijke agenda beheren, documenten delen, versie beheer en online toegang op basis van 24/7. Na een korte analyse kon niet alleen een mooi product worden aangeboden wat snel werkte en direct door iedereen begrepen werd, maar ook nog eens gratis kon worden aangeboden.
Oplossing
Informagency is product onafhankelijk, daarom kijken wij altijd naar alle logische oplossingen. In dit specifieke geval kon er worden uitgeweken naar een gratis oplossing. Informagency heeft het platform ingericht en een handleiding gemaakt en overgedragen aan de business. Dit was een mooi succes.

Naar boven.

– Portal met kennisbank 2013

Opdracht
Van een financieel dienstverlener kreeg Informagency de opdracht om voor alle afdelingen een oplossing te ontwikkelen om alle losse informatie centraal aan te kunnen bieden met, per afdeling, verschillende functies.
Oplossing
Na de analyse werd al snel duidelijk dat SharePoint hierbij het meeste aansloot. Al snel werd er op basis van een template een basis portal ontwikkeld en voor de gebruikers als test geplaatst. Na het aanbieden van de gewenste informatie en functionaliteiten werd er op 1 afdeling getest. Deze oplossing werd meteen gedragen door de gebruikers en de andere portals voor de verschillende afdelingen konden, op basis van documentatie van Informagency, door de eigen organisatie worden opgezet en beheerd.

Naar boven.

– Informatie stromen inzichtelijk maken 2013

Opdracht
Voor de verzekeringstak van een grote Nederlandse bank moesten alle informatiestromen inzichtelijk gemaakt worden.
Oplossing
Eerst werden alle processen in kaart gebracht en hier werden de informatiestromen aan gekoppeld. Tijdens dit project kregen alle procesbeheerders een training in BPM(N) en  werden de processen en processtappen gekoppeld aan actoren. Alle processen en informatiestromen zijn toen uitgewerkt in BIZZdesign. Hiermee ontstond een dynamisch online document/web interface, waardoor de business dit 1 op 1 kon overnemen.

Naar boven.

– Software selectie traject 2013

Opdracht
Voor een logistiek bedrijf heeft Informagency een inventarisatie gemaakt van de benodigde functionaliteiten, werkwijze en informatiestromen om op basis daarvan een software selectie traject op te zetten.
Oplossing
Als snel werd duidelijk dat het hier om een ERP implementatie zou gaan en werden er verschillende pakketten bekeken op door Informagency aangedragen specificaties. Door de kennis van ERP pakketten en werkwijze binnen de logistiek kon het gehele traject met 50% verkort worden. Hierbij werden ook nog eens minder resources gebruikt. Informagency mocht vervolgens het implementatie traject begeleiden.

Naar boven.

– Opzetten CMS 2013

Opdracht
Voor een advocatenkantoor moest er door groei een CMS (Content Managemenent System) worden ontwikkeld. Door de enorme omvang en kwetsbaarheid van de gegevens, alsmede juridische kaders, waren er veel verschillende criteria waaraan de oplossing moest voldoen.
Oplossing
Door een top down methodiek te gebruiken kon er al snel een keuze gemaakt worden voor een sterke oplossing die niet alleen veilig was en goed te beheren, maar ook nog eens snel door de business kon worden overgenomen. Door de complete  analyse van Informagency werd er tijdens de implementatie veel tijd bespaard en kon de stuurgroep goed controle houden over de beslissingen. Dit werd door de directie als zeer vernieuwend ervaren en zorgde voor een vervolgtraject.

Naar boven.

– Staat uw project er niet bij

Wij vernemen graag wat wij voor u kunnen doen. informagency is vooral een partner en daarna pas een leverancier. Daarom kijken wij eerst naar wat er gedaan moet worden, voordat wij kijken wat wij voor u kunnen doen. Een gesprek is daarom altijd een win-win situatie. U weet wat er moet gebeuren en wij hebben iemand verder kunnen helpen. Ook over doorverwijzen naar betrouwbare partners doen wij nooit moeilijk en daarom kennen wij ook geen concurrenten, maar alleen oplossingen.

Naar boven.